Iemand overlijdt zonder dat er erfgenamen (bekend) zijn die aanspraak kunnen maken op de nalatenschap. Hoewel uitzonderlijk, komt dit in Nederland toch honderden keren per jaar voor. Gemeenten komen dan voor vragen te staan als: waar moeten het geld en de goederen van de overledene naar toe?

Als er geen erfgenamen of andere partijen zijn die de afwikkeling van een nalatenschap op zich kunnen nemen, kunt u een (vermoedelijk) onbeheerde nalatenschap aanmelden bij het Rijksvastgoedbedrijf.

Rol rijksoverheid

De Staat heeft de wettelijke taak om onbeheerde nalatenschappen in ontvangst te nemen en deze - als het om goederen gaat - om te zetten in geld. Als de nalatenschap 20 jaar onbeheerd blijft, valt deze toe aan de Staat. Daarnaast neemt het Rijksvastgoedbedrijf namens de Staat aanmeldingen van vermoedelijk onbeheerde nalatenschappen in behandeling met als doel eventuele goederen en/of gelden uit een onbeheerde nalatenschap zoveel mogelijk aan traceerbare erfgenamen of rechthebbenden te doen toekomen.

Onderzoek

Het Rijksvastgoedbedrijf onderzoekt eerst of de nalatenschap daadwerkelijk onbeheerd is. Als blijkt dat er geen erfgenamen te vinden zijn of als niemand het op zich neemt om de nalatenschap af te handelen, wordt onderzocht of en hoe de nalatenschap kan worden afgewikkeld. Op die manier kunnen schulden, zoals uitvaartkosten die door de gemeente betaald zijn, mogelijk toch nog worden vergoed.

Consignatiekas

Als er geen erfgenamen worden gevonden en/of het saldo van de nalatenschap te gering is om de nalatenschap af te handelen, wordt dit geld gestort in de consignatiekas. Hier blijft het 20 jaar beschikbaar voor rechthebbenden.

Contact

Heeft u een vraag over een onbeheerde nalatenschap, of wilt u een afspraak? Stuur dan een mail naar Postbus.RVB.Nalatenschappen@rijksoverheid.nl. Via hetzelfde e-mail adres kunt u een onbeheerde nalatenschap aanmelden. Bij de aanmelding ontvangt het Rijksvastgoedbedrijf graag, voor zover mogelijk, informatie zoals:

  • de volledige naam, het laatste adres en de geboortedatum van de overledene
  • plaats en datum van overlijden
  • een kopie van de akte van overlijden
  • overige relevante gegevens zoals over evt. vervuiling, voertuigen en veder verkregen inlichtingen

Meer informatie

Het Rijksvastgoedbedrijf maakte ook een korte handreiking over onbeheerde nalatenschappen: