Om nu al ervaring op te doen met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zijn de Wkb-proefprojecten van groot belang. U kunt uw proefproject nu aanmelden.

Hoe werkt het met de nieuwe rol van de kwaliteitsborger op de bouwplaats? Wat moet er in het omgevingsplan geregeld worden? Hoe wordt de omgevingsvergunning afgehandeld en hoe beoordeelt u de melding bouwactiviteit? Wat hoort allemaal in het dossier bevoegd gezag bij oplevering? Allemaal zaken die deels proefondervindelijk uitgezocht worden. Vervolgens kunnen de ervaringen gebundeld en gedeeld worden met de minister. Dit is in het bestuursakkoord zo afgesproken.

Aanmelden

Om zicht te krijgen op de Wkb-proefprojecten is het nodig dat u uw proefproject aanmeldt:

Let op, alle velden zijn verplicht. Op onze website publiceren we alleen de naam van de gemeente en de omschrijving van het proefproject. De informatie die wij verzamelen geeft ons het noodzakelijke overzicht van proefprojecten in het land.

Graag nemen wij contact met u op om leereffecten en eventuele knelpunten in kaart te brengen. Deze kunt u ook zelf melden en bespreken in het VNG-forum over de Wkb.