Agressie, intimidatie, bedreigingen, fysiek geweld tegen raadsleden, wethouders en burgemeesters mag niet worden geaccepteerd als normaal. Daarom doen zij er verstandig aan agressie, intimidatie en alle vormen van bedreigingen te melden. 

Het uitgangspunt is namelijk: melden helpt! Dit staat in het Stappenplan Melding en aangifte van de ministeries van BZK en VenJ.

Belangrijk advies bij aangifte en melding

Een van de belangrijkste onderdelen van het stappenplan is dat bij een melding en aangifte altijd vermeld moet worden dat u raadslid, wethouder of burgemeester bent. De politie en het OM geven agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak hoge prioriteit, en er worden ook hogere straffen geëist. De politiek moet aan de aangifte de VPT-code (Veilige Publieke Taak) toekennen. Het advies is dus ook om bij een aangifte hier altijd om te vragen.

Meer informatie

Zie ook

Onlangs publiceerde de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden ook dit bericht: