Vrijdag 31 mei is de meicirculaire gemeentefonds 2019 verschenen. Het accres in 2018 is lager bijgesteld. Dat is - ook in koopkrachttermen - een tegenvaller voor gemeenten. De meerjarige accres-ontwikkeling is ook behoorlijk negatief bijgesteld. 

Maar omdat dit grotendeels veroorzaakt wordt door lagere inflatieverwachting, betekent dit geen reële daling van de koopkracht van gemeenten.

Meer informatie

De accres-ontwikkelingen uit de circulaire worden beschreven in de notitie hieronder, alsmede de stijging van het budget voor volume-, loon- en prijsontwikkeling WMO, Jeugd en Participatie en het BTW-compensatiefonds:

Zie ook