Tijdens de laatste Meerjarenvisiebijeenkomst op 28 februari in Groningen ging het over schadeherstel en versterking van gebouwen in het bevingsgebied. Maar maatschappelijke organisaties vertelden ook over de kracht van Groningen, het belang van natuurbehoud en het samenwerken in gebiedscoöperaties.

Video verslag

De kracht van Groningen

Ambtenaren in het bevingsgebied hebben hun handen vol aan schadeherstel en versterking van gebouwen, blijkt tijdens een rondvraag. De gemeente Appingedam hoopt dat gemeenten solidair willen zijn. Ondertussen is Geert Sanders, emeritus hoogleraar organisatiecultuur en verandermanagement, bezig met ‘de kracht van Groningen’. Dwarsdenkers uit de provincie vinden samen met inwoners uit het bevingsgebied nieuwe antwoorden en voorstellen om hun dorpen weer leefbaar te maken.  

Natuur onderdeel dagelijks leven

Marco Glastra, directeur van het Groninger Landschap roept de gemeenten op om hun verantwoordelijkheid te pakken als het gaat over natuur, landschap en erfgoed. ‘In Groningen is natuur onderdeel van het dagelijks leven en van onze identiteit.’ Volgens Glastra moeten we bewust omgaan met het functionele landschap dat Groningse boeren en waterschappen hebben ontworpen. ‘Het landschap mag zich wel ontwikkelen, maar beschouw het als een cruciaal onderdeel van de leefomgeving en niet als sluitstuk van de begroting.’

Innovatieve manier van gebiedsontwikkeling

Hans Bergsma, directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier, vertelt over deze netwerkorganisatie waarin vijf O’s samenkomen: ondernemers, onderwijs, onderzoek, overheid en omgeving – de inwoners. Partijen als Staatsbosbeheer, woningcorporatie Wold & Waard en de Rabobank werken samen aan een betere regio. Met succes, want de gebiedscoöperatie won prijzen voor de meest innovatieve manier van gebiedsontwikkeling. Zo worden er nieuwe ketens opgebouwd, bijvoorbeeld rond de oprichting van een CO2-neutrale maaltijdfabriek.

Meer informatie