Gezamenlijk werken aan uitvoeringskracht is voor gemeenten noodzakelijk om tegemoet te kunnen komen aan de verwachtingen van inwoners, bedrijven, gemeentelijke organisaties en bestuurders. Daarom kozen gemeenten in 2017 voor Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).

In de komende Algemene ledenvergadering beslissen zij over het meerjarenprogramma GGU 2020–2024.

Kadernota

Het Meerjarenprogramma is een kadernota en biedt duidelijkheid over wat gemeenten de komende jaren kunnen verwachten aan gezamenlijke gemeentelijke uitvoering: samen inspelen op nieuwe wetgeving, nieuwe technologie en ontwikkelingen die alle gemeenten raken.

Diverse activiteiten

Het Meerjarenprogramma omvat:

  • Meerjarige structurele activiteiten waarmee de ALV eerder heeft ingestemd, zoals de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten en het beheer van voorzieningen zoals de Gemeentelijke ICT Inkoopvoorwaarden (GIBIT)
  • De opzet en uitvoering van een meerjarig programma voor de vernieuwing van de informatievoorziening van gemeenten (Common Ground)
  • Daarnaast bevat het programma een beperkt aantal korte, projectmatige activiteiten, zoals de ontwikkeling van praktische instrumenten om ondermijning tegen te gaan

Financiering

Het voorstel is om gemeenten in 2020 voor de eerste jaarschijf van het Meerjarenprogramma een bedrag van € 52,3 miljoen (inclusief btw) beschikbaar te laten stellen via het Fonds GGU, bestemd voor de verschillende programmaonderdelen. Dit bedrag is gelijk aan de gemeentelijke bijdrage voor 2019.

Jaarplan 2020

Als de ALV met het voorstel instemt, werkt het VNG-bestuur dit uit in een jaarplan 2020, dat samen met een meerjarenbegroting in de Buitengewone ALV (BALV) op 29 november ter informatie aan de leden wordt voorgelegd.

Meer informatie