Het aantal statushouders dat gemeenten moeten huisvesten in de eerste helft van dit jaar, is vastgesteld op 13 duizend. GGD GHOR Nederland heeft de taakstelling per GGD-regio berekend.

De taakstelling voor de eerste helft van 2018 is groter dan verwacht. Dat komt doordat er in deze groep meer nareizigers zijn dan was voorzien. Nareizigers zijn familieleden van in Nederland erkende vluchtelingen die recht hebben op een afgeleide verblijfsvergunning. In het komende half jaar zal het aantal te huisvesten vergunninghouders voor de helft bestaan uit nareizigers. Zij tellen mee voor de taakstelling.

Prognose tweede helft

Voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2018 zal de taakstelling achtduizend statushouders zijn, verwacht staatssecretaris Sander Dekker van Justitie en Veiligheid. De taakstelling voor de laatste twee kwartalen van 2018 wordt voor 1 april definitief vastgesteld.

Meer informatie