De drempel voor mensen met een beperking om politiek actief te worden en te blijven, is vaak hoog. Van de circa 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders heeft nog geen 0,5 % een structurele functionele beperking.

Het ministerie van BZK start 2 proefprojecten die ervoor moeten zorgen dat mensen met een beperking in dezelfde uitgangspositie komen als mensen zonder een beperking. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voert de proefprojecten uit namens BZK.

Budget voor kandidaatraadsleden

Overweeg u zich kandidaat te stellen als gemeenteraadslid, maar ziet u op tegen de drempels waar u tegenaan loopt vanwege uw beperking? Er is budget beschikbaar voor ondersteuning zodat u dezelfde uitgangspositie krijgt om de lokale politiek in te gaan als inwoners zonder een beperking.

Ondersteuning voor huidige vertegenwoordigers

Uit onderzoek blijkt dat een volksvertegenwoordiger met een beperking voor zijn of haar ambtsvervulling baat kan hebben bij een persoonlijke ondersteuner. Bent u al raadslid? Dan kunt u zich aanmelden voor het project met persoonlijke ondersteuners.

Aanmelden

Geïnteresseerden voor deelname aan een van beide proefprojecten kunnen zich melden bij de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden  via info@raadsleden.nl.

Meer informatie

Zie voor meer informatie het bericht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden: