Gemeenten, provincies en Rijk krijgen ruimere mogelijkheden om te voorkomen dat criminelen dienstverlening door de overheid misbruiken om strafbare feiten te plegen. Ministers Ferdinand Grapperhaus (JenV) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) willen daarvoor de Wet Bibob uitbreiden.

Overheden mogen om hun informatiepositie te versterken meer eigen onderzoek doen. Bijvoorbeeld voorafgaand aan een beslissing op een aanvraag voor een vergunning, subsidie of over een aanbesteding. Dit is essentieel om het ongewild faciliteren van criminele activiteiten te voorkomen.

Advies

Met de Wet Bibob kunnen overheden de achtergrond van een (rechts)persoon onderzoeken, als er sprake is van een vergunning- en subsidieverlening, bij het aangaan van een vastgoedtransactie, of bij het gunnen van een overheidsopdracht. Het wetsvoorstel gaat voor advies naar verschillende instanties, waaronder de regioburgemeesters en de VNG. (De VNG-commissie Bestuur & Veiligheid bespreekt het wetsvoorstel eind mei.)

Nieuwe mogelijkheden

Nieuw is dat overheden justitiële gegevens kunnen opvragen bij hun onderzoek naar de zakelijke omgeving van een bedrijf of persoon. Dat gaat over degene die bijvoorbeeld de aanvrager van een vergunning veel geld leent. Maar het kan ook een beheerder, bestuurder of aandeelhouder zijn die vermeld staat op de aanvraag van een subsidie. Nu mogen overheden dit soort gegevens alleen gebruiken van de aanvrager zelf en niet van zijn zakelijke relaties.
 
Ook wordt Bibob-onderzoek straks mogelijk bij alle overheidsopdrachten. Nu is dit nog beperkt tot de sectoren bouw, ict en milieu. Reden hiervoor was dat vooral deze sectoren kwetsbaar waren voor criminaliteit vanwege overheidsopdrachten met een aanzienlijke maatschappelijke of economische waarde. De behoefte om misbruik van overheidsopdrachten te voorkomen, bestaat bijvoorbeeld ook bij het personenvervoer en de zorg.

Bron: VNG Magazine

Meer informatie

Zie ook