Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft haar steun uitgesproken voor de motie Hermans. Deze motie maakt structureel € 200 miljoen vrij voor toezicht en handhaving en verwijst daarbij specifiek naar de (wijk)agent en de (groene) boa.

Van het geld dat met de aangenomen motie is vrijgemaakt, is € 25,5 miljoen bestemd voor boa's. Met deze structurele middelen kunnen ook handhavingsorganisaties in gemeenten met goed werkgeverschap verder geprofessionaliseerd worden. Hiertoe worden in de 'Gezamenlijke actieagenda gemeentelijke handhaving 2022-2024' van de VNG concrete acties opgenomen.

Impuls aan regionale en gemeentelijke aanpakken 

Eerder liet minister Grapperhaus (JenV) al weten € 524 miljoen, waarvan € 443 miljoen structureel, extra te investeren in de versterking van de rechtsstaat en vooral de ondermijningsaanpak. Regionale en gemeentelijke aanpakken met daarin aandacht voor preventie en domeinoverstijgende samenwerking tussen overheids- en private partners krijgen hiermee een impuls van € 156 miljoen. Deze structurele middelen zijn mede het resultaat van de inzet en lobby van de VNG en haar leden.

Meer informatie

Lees meer over de ontwikkelingen rond de boa en de actieagenda gemeentelijke handhaving in dit artikel van VNG Magazine: