De Buitengewone ALV (BALV) van de VNG vindt digitaal plaats op vrijdag 12 februari van 10.00 tot 12.15 uur. Op de agenda staan de VNG-inzet voor de kabinetsformatie en de actualiteit rond het onderzoek jeugd centraal.

Deelnemen

De Ledenvergadering is openbaar te bekijken via www.VNG.nl/ALV. U hoeft u dus niet aan te melden. 

Alle gemeentesecretarissen ontvangen in de week van 8 februari een e-mail met meer informatie over de stemprocedure, inclusief de inloggegevens om te kunnen stemmen. De gemeentesecretaris vragen wij om binnen de gemeente een stemgerechtigde vertegenwoordiger aan te wijzen en deze te laten stemmen namens deze gemeente. Deze vertegenwoordiger kan naast het uitbrengen van de stemmen ook via een chatfunctie vragen stellen in de vergadering.

Insprekers die het woord willen voeren in de ALV dienen zich, net als bij de vorige digitale ALV, vooraf aan te melden via motiealv@vng.nl. Afhankelijk van de actuele coronamaatregelen voeren zij het woord vanuit het VNG-bureau (locatie De Willemshof in Den Haag) of digitaal. 

Vergaderstukken 

De vergaderstukken worden vrijdag 15 januari verstuurd. U ontvangt dan:

  • de definitieve agenda en stukken voor deze ALV (op 3 december ontving u ter informatie al een aantal conceptstukken)
  • een toelichting op de besluitvormingsprocedure
  • een toelichting op de digitale vergaderwijze en de beperkingen die deze met zich meebrengt

U heeft vervolgens tot uiterlijk 1 februari om amendementen op voorstellen in te dienen. Wij vragen u ook om moties uiterlijk op deze datum in te dienen, zodat het VNG-bestuur tijdig preadviezen kan vaststellen en de leden hun standpuntbepaling kunnen voorbereiden. 

Meer informatie