De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen maakt zich zorgen in de vandaag verschenen Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2018. Zo krijgen niet alle kinderen tijdig de juiste hulp tegen seksueel geweld.

Ook pleit de rapporteur voor meer aandacht voor de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen op regionaal niveau. Als VNG nemen we deze signalen erg serieus.

Gemeenten: gebruik actuele cijfers

Elk kind dat slachtoffer is van seksueel geweld is er namelijk één te veel. De gewenste gecoördineerde regionale aanpak hiervan vraagt om actuele cijfers. We adviseren gemeenten daarom om gebruik te maken van diverse cijfers die binnenkort beschikbaar komen. Denk aan cijfers over sexting uit de Gezondheidsmonitor Jeugd. Of gebruik data uit de impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis.

Regio’s: Sluit aan bij bestaande initiatieven & maatregelen

Gemeenten en regio’s pakken seksueel geweld maar in beperkte mate op. Zo oordeelt de nationaal rapporteur op basis van cijfers van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis uit 2018. Inmiddels zijn we een jaar verder en is meer actueel inzicht nodig. Hier zullen we als mede-opdrachtgever van dit programma voor pleiten.

We adviseren regio’s om aan te sluiten bij bestaande initiatieven & maatregelen. Maak bijvoorbeeld gebruik van de beschikbare maatwerkondersteuning vanuit het programma Geweld Hoort Nergens Thuis. Of sluit bij uw beleid voor de bevordering van seksuele gezondheid aan bij de subsidieregeling de Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg van het ministerie van VWS.

Rijk: Zorg voor goede financiële randvoorwaarden

Onlangs gaven de inspecties terecht aan dat de samenwerking in de jeugdbescherming tussen Veilig Thuis, Gecertificeerde instelling en de Raad voor de Kinderbescherming moet worden verbeterd. Hier denken we als VNG graag over mee. Hierbij zullen we ook zeker oog hebben voor de kinderen die slachtoffer zijn van seksueel geweld en nu niet tijdig hulp krijgen.

Tijdige realisatie van de gewenste gecoördineerde aanpak van seksueel geweld tegen kinderen vraagt om goede financiële randvoorwaarden. Organisaties die hierbij een belangrijke rol spelen, lopen echter tegen de grenzen van hun financiële mogelijkheden aan. Dit geldt zowel voor de Centra voor Seksueel Geweld als de Veilig Thuis organisaties. Als VNG roepen we het Rijk daarom op zorg te dragen voor goede financiële randvoorwaarden.