- herhaald bericht - Jongeren hebben het zwaar tijdens de coronacrisis. Eenzaamheid, onderwijsachterstanden, gebrek aan stageplekken, werkloosheid, schulden en stress liggen op de loer.

Gemeenten kunnen tot 12 maart (12.00 uur) een MDT-subsidie aanvragen (maatschappelijke diensttijd) tot € 50.000 om met en voor jongeren maatschappelijke activiteiten mogelijk te maken in coronatijd. De projecten moeten expliciet jongerenparticipatie binnen gemeenten stimuleren. 

Jeugdpakket rijk en MDT-subsidie

In totaal is door het Rijk € 58,5 miljoen vrijgemaakt ter ondersteuning van jongeren in coronatijd. Het bedrag is bedoeld om de dialoog met jongeren te starten, activiteiten te organiseren, voor jongerenwerk en om extra aandacht te geven aan de mentale weerbaarheid van jongeren. Vanuit dit jeugdpakket is € 15 miljoen beschikbaar gesteld aan MDT. Deze subsidie is beschikbaar voor gemeenten om maatschappelijke activiteiten te organiseren met en door jongeren samen met MDT-organisaties. € 40 miljoen wordt via het gemeentefonds beschikbaar gemaakt. De resterende € 3,5 miljoen is voor organisaties in het maatschappelijk of jeugdveld bestemd.

In gesprek met jongeren en kinderen

De VNG-werkgroep onder voorzitterschap van Paul Depla doet sinds november 2020 regelmatig oproepen aan gemeenten om jongeren te betrekken bij oplossingen voor de sociale crisis die corona heeft veroorzaakt.

Aanvragen

U kunt via de website van ZonMw een subsidieaanvraag doen. Hier vindt u naast de voorwaarden en criteria een overzichtelijk afwegingskader om te checken of MDT ook voor uw gemeente een geschikte optie is.

Meer informatie