Ter ondersteuning van de implementatie van MDA++ in de regio’s, als onderdeel van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, zijn 2 hulpmiddelen ontwikkeld voor gezinnen waar multiproblematiek speelt, maar waar geen minderjarige kinderen (meer) zijn. Het gaat om een verdiepings- en dilemmakaart.

Verdiepingskaart

De verdiepingskaart is ontwikkeld naar aanleiding van signalen van MDA++ projectleiders en MDA++ casemanagers dat de bouwstenen MDA++ onvoldoende aansluiten op situaties van gezinnen zonder minderjarige kinderen. In de praktijk blijkt dat samenwerkende partners de neiging hebben om eerder los te laten als er geen minderjarige kinderen in het spel zijn. Deze kaart biedt handvatten aan casemanagers en projectleiders MDA++ bij het inrichten van de samenwerking en het verrichten in de praktijk bij structurele onveiligheid in huishoudens zonder minderjarigen kinderen.

Dilemmakaart

De dilemmakaart kan gebruikt worden om tijdens het vormgeven van een gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld de dilemma’s en visieverschillen te verkennen en samen oplossingen te bedenken. Welke accenten in de aanpak leiden tot directe en structurele veiligheid en sluiten optimaal aan bij betrokkenen? De dilemmakaart kan tijdens MDO en bij teamleren ingezet worden.

Meer informatie

Beide hulpmiddelen zijn een aanvulling op de reguliere bouwstenen MDA++. Meer hierover is te lezen op de pagina van het programma Geweld hoort nergens thuis. Daar worden ook deze beide aanvullende hulpmiddelen als download gepubliceerd.

Meer informatie: info@geweldnergensthuis.nl