Vluchtelingen met een middelbaar opleidingsniveau kunnen vanaf woensdag 5 juli met al hun vragen over het mbo terecht bij Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. De nieuwe mbo-helpdesk verstrekt ook informatie en advies aan medewerkers van organisaties die vluchtelingen begeleiden.

Vluchtelingen met een potentieel middelbaar opleidingsniveau krijgen moeilijk toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), omdat goede informatie en begeleiding vaak ontbreekt. Deze groep potentiële mbo'ers is in de afgelopen jaren bovendien substantieel gegroeid door de verhoogde instroom van vluchtelingen in Nederland.

Diverse vragen

De mbo-helpdesk beantwoordt diverse vragen van vluchtelingen en hun begeleiders over alle aspecten van het middelbaar beroepsonderwijs. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om studie- en beroepskeuze, toelatingseisen, voorschakeltrajecten en de financiering van opleidingen. In de komende twee jaar breidt het UAF haar dienstverlening geleidelijk uit voor (de in potentie) middelbaar opgeleide vluchtelingen.

UAF

Het UAF is de oudste vluchtelingenorganisatie van Nederland (opgericht in 1948) en heeft veel ervaring met de begeleiding van hoger opgeleide vluchtelingen tijdens hun studie en het helpen zoeken naar een baan op hun niveau. Van de door het UAF begeleide vluchtelingstudenten, volgt momenteel 30% een opleiding op wo-niveau, 46% een opleiding op hbo-niveau en 24% een opleiding op mbo-niveau (bron: jaarverslag 2016).

Meer informatie

  • De mbo-helpdesk is vanaf 5 juli bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag via het telefoonnummer van het UAF: (030) 252 08 35 en mbo@uaf.nl