Het maximumbedrag dat per 1 januari 2019 voor een naheffingsaanslag parkeerbelastingen in rekening kan worden gebracht is € 62,70.

Voor 2018 bedraagt het maximumbedrag € 62. Dit bedrag groeit jaarlijks mee met het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.

Meer informatie