Mattias Gijsbertsen wordt per 13 april 2020 de nieuwe directeur van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Hij volgt in deze functie Jan-Dirk Sprokkereef op, die per 1 februari 2020 aangetreden is als lid Raad van bestuur bij Siza in Arnhem.

Gijsbertsen is sinds 2014 wethouder en locoburgemeester in Groningen, waar hij verantwoordelijk is voor coördinatie Sociaal Domein, Zorg & Veiligheid, Jeugd & Jeugdhulp, Volksgezondheid en Inkomen & Schulden. Sinds 2006 is hij actief in de Groningse politiek (GroenLinks) als gemeenteraadslid, hij studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en was in 2011 en 2012 docent politiek aan de School of Media van Hogeschool Windesheim.

Mattias Gijsbertsen

Fotograaf: Deborah Roffel

Ervaring

Gijsbertsen weet bestuurlijk draagvlak te gebruiken om concrete stappen te zetten en heeft als formateur van het huidige college van Groningen laten zien dat hij eenheid kan creëren en verbindingen kan leggen tussen uiteenlopende belangen.
Vanuit de dagelijkse praktijk in Groningen brengt Gijsbertsen veel ervaring mee op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hij is nauw betrokken geweest bij de Taskforce Kindermishandeling en Seksueel misbruik. Dit heeft onder meer geleid tot de 'Tien van Noord', als basis voor maatregelen in noordelijke gemeenten en betere signalering. Groningen verkreeg als eerste gemeente het Keurmerk Meldcode van de LVAK. Op dit moment is Gijsbertsen lid van de Stuurgroep GHNT en volgt vanuit die functie de voortgang op het programma.

Leren van elkaar

Tijdens de presentatie van de Groningse publiekscampagne 'Perfecte papa’s en mama’s bestaan niet' zei hij:

We merken in de praktijk dat het niet gemakkelijk en gebruikelijk is om te praten over ouderschap en opvoeden, met behulp van de campagne willen we aangeven dat ouders niet alleen staan met hun vragen en de drempel verlagen om in gesprek te gaan met familie, vrienden. Laten we leren van elkaar.

 

Leren van elkaar is een van de leidende principes binnen het programma GHNT, waar 28 regionaal projectleiders van elkaar leren, waarbij ze gefaciliteerd worden door het landelijke programmateam GHNT, dat werkt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), Justitie en Veiligheid (JenV) en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De drie opdrachtgevers zijn blij dat er zo snel een goede opvolger is gevonden met bewezen ervaring en een warm hart voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Als nieuwe programmadirecteur en ambassadeur kan Mattias Gijsbertsen samen met de overige leden van het programmateam GHNT verder op de ingeslagen weg om huiselijk geweld en kindermishandeling eerder in beeld te krijgen, te stoppen en duurzaam op te lossen.