De Marktverkenning naar het softwareaanbod voor aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet is opnieuw geopend. 

De VNG heeft op basis van de marktverkenning die tot 12 juni liep al vele reacties van leveranciers gekregen. Deze worden op dit moment klaargemaakt om te worden ontsloten voor gemeenten. De Marktverkenning is nu geopend tot 31 december 2019. ​De inhoud van de marktverkenning is ongewijzigd. Leveranciers die zich al hebben aangemeld hoeven niet nogmaals te reageren. 

Doel van de marktverkenning

Het doel van deze marktverkenning is een concreet beeld te krijgen van het (toekomstige) aanbod van leveranciers van omgevingswetsoftware op de onderdelen VTH software, Plansoftware en Toepasbare Regels. De resultaten van de uitvraag bieden gemeenten inzicht bij de verwerving van software ter voorbereiding op de Omgevingswet. Zowel leveranciers die softwareproducten en/of -diensten aanbieden gericht op de Omgevingswet, als leveranciers die dat voornemens zijn, kunnen zich via de marktverkenning presenteren aan gemeenten.

De vragen uit de marktverkenning zijn gericht op het brede aanbod van (componenten van) Omgevingswetsoftware zoals gemeenten dit per 1-1-2021 geïmplementeerd moeten hebben. Denk aan de software voor vergunningverlening waarmee een gemeente per 2021 is aangesloten op het Omgevingsloket van de DSO landelijke voorziening. Daarnaast gaat een aantal vragen in op de periode na 2021. Daarbij ligt de focus op een integraal samenhangende oplossing met aanvullende functionaliteiten.

Bekijk hier de marktverkenning en de toelichting aan leveranciers.

Procedure

De marktverkenning verloopt via CTM Solution. Softwareleveranciers kunnen uiterlijk 15 september 2019 hun antwoorden retourneren. De antwoorden worden in een overzicht beschikbaar gesteld aan alle gemeenten. Leveranciers kunnen ALLEEN aan de Marktverkenning meedoen via het platform CTM Solution. Meer informatie is beschikbaar op TenderNed