‘Door de coronacrisis heeft digitalisering noodgedwongen een sprong gemaakt. Kansen en risico’s van de digitale samenleving worden uitvergroot.’ Dat staat in het manifest 'Dichterbij door digitalisering' dat donderdag 20 augustus naar de Tweede kamer is gestuurd.

Het manifest is, mede namens de VNG, door staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de Tweede Kamer verstuurd en richt zich op de thema’s digitale inclusie, digitale dienstverlening, veiligheid van de digitale infrastructuur, gebruik van data en privacy, en digitaal werkgeverschap.

Iedereen moet kunnen meedoen

De coronacrisis laat zien dat digitalisering mensen buiten en binnen kan sluiten. Enerzijds betekent dit dat de overheid inwoners moet helpen om digitale vaardigheden op te doen. Anderzijds is het van belang om de overheidsdienstverlening in balans te houden, waarbij digitale en fysieke dienstverlening elkaar afwisselen. Een fysiek overheidsbreed loket bij de gemeenten kan bijvoorbeeld een uitkomst zijn voor mensen met meerdere en/of zeer grote problemen.

Vertrouwen van groot belang bij datagebruik

Het is mogelijk voor de overheid om zowel meer data te gebruiken als de privacy van inwoners te beschermen. De waarde van data in de digitale samenleving is groot, maar het zijn uiteindelijk de inwoners die de regie moeten hebben over hun data. Dat betekent dat zij het vertrouwen moeten hebben dat de overheid (en andere partijen) goed omgaan met hun data.

Een veilige digitale infrastructuur is een belangrijke voorwaarde voor dat vertrouwen. Veiligheid is altijd al een taak van de overheid geweest, maar de digitale infrastructuur wordt juist in sterke mate beheerd door grote technologiebedrijven. Tijdens de coronacrisis is duidelijk geworden dat de afhankelijkheid van deze bedrijven alleen maar is gegroeid. VNG en BZK kondigen daarom aan dat de overheid meer dan voorheen de digitale infrastructuur gaat reguleren vanuit een toezichthoudende rol.

De digitale overheid als werkgever

Digitalisering raakt ook de overheid als organisatie. De ambitie is om thuiswerken ook op de lange termijn te stimuleren. Goed digitaal werkgeverschap betekent dat we het huidige ‘thuiswerkexperiment’ en de daarbij horende behoeften goed evalueren en onderzoeken wat  winsten en verliezen zijn van het thuiswerken.

Meer informatie