In deze snelle en complexe maatschappij lukt het niet iedereen om mee te komen. We vragen begrip voor mensen die net even iets anders zijn. Oordeel niet meteen, vraag ook eens: hoe gaat het met je. Een pleidooi voor meer menselijkheid dat door tal van prominente Nederlanders ondersteunt wordt.

Bijna dagelijks rukken hulpdiensten in Nederland uit om mensen die in een crisis zijn geraakt, te helpen. Het zijn vaak schrijnende maar soms ook gevaarlijke situaties die niet alleen voor de persoon zelf pijnlijk zijn, maar ook de maatschappij raken. Mensen zijn dan de grip op hun leven kwijt. Signalen dat niet het goed gaat, zijn niet gehoord of gezien. Hier kunnen we allemaal wat aan doen. Ben je er wel voor een ander? Doet iedereen wel mee?

Helpende hand bieden

Het manifest is een initiatief van het Schakelteam Personen Verward Gedrag. Een oproep om elkaar meer de helpende hand te bieden. Voorzitter Onno Hoes: "De maatschappij is verhard. De aandacht die we ‘vroeger’ als mensen voor elkaar hadden, is vervangen door instituten en regels die precies weten welke standaardoplossing het beste is. Maar mensen die niet in een standaardhokje passen en hun eigen boontjes niet meer kunnen doppen, hebben juist die menselijke aandacht nodig. Als we meer echte aandacht voor elkaar hebben, dan zien we sneller dat het met iemand niet goed gaat en kunnen we incidenten voorkomen”.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Zorg is niet alleen een taak van professionals maar begint ook bij onszelf. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor elkaar. Alle betrokkenen; buren, familie, en professionals van GGD tot politie en van woningcorporatie tot gemeenteloket, moeten over hun eigen (loket)grenzen heen kijken en de menselijke maat durven inbrengen, aldus Onno Hoes. En natuurlijk moeten buren en familie altijd een beroep kunnen doen op ondersteuning en zorg, dat staat buiten kijf. Het Schakelteam pleit dan ook voor een landelijk 24/7 meldpunt waar mensen met hun zorgen terecht kunnen.

Zet jij je er ook voor in?

Kijk op manifestoogvoorelkaar.nl en lees meer over de betrokkenheid van de ondertekenaars. Laat weten dat je ook achter dit gedachtegoed staat. Deel en like de site op facebook, download en deel de poster. Samen zijn we er voor elkaar!