De EMU-tekortnorm decentrale overheden voor 2018 bedraagt 0,3% van het bruto binnenlands product. Er is geen onderverdeling naar gemeenten, provincies en waterschappen vastgesteld. Daarom worden er ook geen referentiewaarden per gemeenten bekend gemaakt.

De staatssecretaris van financiën heeft aan de Tweede Kamer geantwoord dat de EMU-tekortnorm voor decentrale overheden in 2018 beleidsneutraal wordt doorgetrokken.

Periode 2019-2022

In het kader van de programmatische afspraken tussen het Rijk en gemeenten, provincies en waterschappen wil het kabinet voortbordurend op het regeerakkoord binnenkort ook afspraken maken voor het toegestane EMU-tekort decentrale overheden voor de periode 2019-2022.

Meer informatie