De Omgevingswet zorgt voor meer mogelijkheden voor initiatieven en voor lokaal maatwerk. Gemeenten stellen regels in hun omgevingsplan, maar kunnen er ook meer ruimte mee bieden. In dit webcollege bespreken we hoe u maatwerk kunt verlenen in het omgevingsplan.

De uitdaging bij het maken van een omgevingsplan is om zowel ruimte als rechtszekerheid te bieden. Maatwerk kan hier een brug tussen vormen. Daarvoor is wel een goede onderbouwing nodig. Met een doelenbenadering kunnen gemeenten maatwerk bieden en tegelijk de rechtszekerheid waarborgen. In dit webcollege wordt de doelenbenadering verder toegelicht.

Meer informatie