Iedereen moet kunnen meedoen aan de energietransitie. Ook moeten huishoudens de kosten voor verduurzaming van de woning via een lagere energierekening kunnen terugverdienen. In een Kamerbrief heeft de minister van BZK aangegeven welke financieringsmogelijkheden in voorbereiding zijn.

Om de kosten voor verduurzaming te kunnen terugverdienen is veel nodig:

  • de kosten van verduurzamingsmaatregelen moeten omlaag
  • de inrichting van de energiebelasting moet de omschakeling naar duurzame warmteopties gaan ondersteunen
  • er moeten subsidiemogelijkheden komen om investeringen aantrekkelijk en rendabel te maken 
  • er moeten aantrekkelijke financieringsopties komen 

Het uitgangspunt daarbij is dat maatwerk nodig is, waarbij inwoners de vrijheid hebben om een ondersteuningsaanbod en financieringsoptie te kiezen die passen bij de eigen situatie. In de Kamerbrief worden onder meer de volgende opties genoemd:

Gebouwgebonden financiering

Gebouwgebonden financiering geeft zekerheid aan de woningeigenaar dat de financiering bij verhuizing overgaat naar de nieuwe eigenaar. Er wordt een wetsvoorstel voorbereid voor de benodigde wijziging van het Burgerlijk Wetboek. Met banken is afgesproken dat zij leningen zullen aanbieden die ook zonder fiscale voordelen voldoende aantrekkelijk zijn. Ook is onderzocht onder welke voorwaarden erfpacht kan worden ingezet als extra mogelijkheid voor gebouwgebonden financiering. Juridisch is dit mogelijk, maar het onderzoek laat ook zien dat de maatregel complex is en daardoor lastig uit te leggen aan woningeigenaren.

Baatbelasting

Enkele gemeenten bereiden financieringsinitiatieven voor waarbij gebouwgebonden financiering wordt beoogd via de baatbelasting. De minister van Financiën geeft aan dat dit niet is toegestaan, omdat een baatbelasting moet gaan om een voorziening van openbaar nut die zich in de publieke ruimte bevindt.

Aantrekkelijke rente en financieringsproduct

In februari 2020 start het warmtefonds met het verstrekken van leningen met een aantrekkelijke rente en met looptijden tot maximaal twintig jaar voor eigenaar-bewoners en maximaal dertig jaar  voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s). Streven is om vanaf juli 2020 ook een financieringsoplossing aan te bieden aan woningeigenaren die vanwege een te laag inkomen niet in aanmerking komen voor reguliere financiering.

Meer ruimte voor duurzame maatregelen in hypotheek en lening

De hypotheek is voor vrijwel alle woningeigenaren een vertrouwde en aantrekkelijke financieringsvorm. Het is daarom een logische route om verduurzamingsmaatregelen te financieren door de hypotheek te verhogen. De kosten voor het verhogen van de hypotheek voor verduurzaming zijn echter hoog. Inzet is deze drempel te verlagen door de advieskosten te verlagen. De maatregel is erop gericht hypotheekverstrekkers te stimuleren om het ophogen van de hypotheek voor verduurzaming, zonder hypotheekadvies, actiever aan te gaan bieden. 

Meer informatie