Het rapport 'Eigenwijs Transformeren' en het rapport van de Stuurgroep maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet geven waardevolle inzichten om in de komende jaren de hulp aan de jeugdigen en de sturing op het stelsel te verbeteren. De VNG legt uit welke afspraken voor de toekomst noodzakelijk zijn.

Op 23 april 2021 werden 2 rapporten gelijktijdig gepubliceerd: In opvolging van het AEF-rapport ‘Stelsel in Groei’ zijn door een gezamenlijke stuurgroep van het rijk en de VNG onder leiding van Marjanne Sint potentiële maatregelen in beeld gebracht die bijdragen aan een beheersbaar jeugdhulpstelsel. Het Verweij Jonker Instituut doet in het rapport ‘Eigenwijs Transformeren’ verslag van een onderzoek naar 5 gemeenten die bovengemiddeld veel grip ervaren op het jeugdhulpstelsel en hun sturing vormgeven vanuit een coherente transformatievisie.

Lees verder