In het Kamerdebat van woensdag 30 september is besloten tot een eenduidig landelijk advies voor het dragen van mondkapjes. Vanaf dat moment geldt het dringende advies aan alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes.

Direct kwamen er vragen binnen bij gemeenten en veiligheidsregio's of het gebruik van een mondkapje dringend geadviseerd of verplicht wordt en voor welke plekken dit geldt.

Waar geldt het advies? 

Het dringende advies om een mondkapje te dragen geldt voor binnenruimten die voor publiek toegankelijk zijn, zoals:  

  • Winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, dierentuinen, attractieparken, parkeergarages, benzinestations en dergelijke.  

  • Cafés en restaurants met bijbehorende terrassen, theaters, bioscopen en concertzalen, wanneer u staat of loopt. Wanneer u zit mag u het mondkapje afzetten. 

  • Bij contactberoepen geldt dit zowel voor de dienstverlener als voor de klant.

  • In het ov was een mondkapje al verplicht, dit blijft zo. Ook blijft het advies gelden in de auto wanneer u reist met mensen die niet tot uw huishouden behoren. 

Het advies geldt niet: 

  • In gebouwen (of gedeeltes) die niet vrij voor publiek toegankelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan scholen, kerken en verenigingsgebouwen. Organisaties of ondernemers mogen hier zelf bepalen of ze een mondkapje dringend adviseren of zelfs verplicht stellen. 

  • Voor het voortgezet onderwijs geldt nu bijvoorbeeld een dringend advies om in bepaalde situaties een mondkapje te dragen. Dat is een advies dat de middelbare scholen zelf hebben geformuleerd. 

  • Voor mensen die door een medische reden of andere beperking het mondkapje niet kunnen dragen.  

  • Als bij het beoefenen van een sport het dragen van een mondkapje niet mogelijk is. 

Gemeentehuizen 

In publiekelijk toegankelijke ruimtes van gemeentelijke accommodaties zoals een gemeente- of stadhuis, stadsdeelkantoor, geldt het advies wel. In gedeelten die niet publiekelijk toegankelijk zijn, kan de gemeente zelf bepalen of zij het advies hier overnemen. Gemeenten kunnen via het communicatieplatformgemeenten.nl visuals downloaden. 

Meer informatie