De VNG is verheugd met het aannemen van de Tweede Kamermotie (Van Dijk-Grinwis) om de financiering van decentrale overheidstaken te verbeteren. We roepen de Kamer op bij het kabinet aan te dringen op spoedige uitwerking. 

Deze oproep doen we in het position paper 'Opmerkingen van de VNG op de begroting van het ministerie van BZK'. De Kamer behandelt in week 43 (26–28 oktober) de begroting van BZK (35925 VII) en die van het Gemeentefonds (35925).

Respecteer de interbestuurlijke verhoudingen

In het positon paper roepen we ook op om de de interbestuurlijke verhoudingen te respecteren en niet eenzijdig overheidsuitgaven
buiten de accres-systematiek te plaatsen. Naleving van interbestuurlijke afspraken is in lijn met ontwikkelingen in de interbestuurlijke en financiële verhoudingen: de proeve van wet voor het decentraal bestuur en de brief van minister Ollongren van 1 juli.

Schaf de opschalingskorting af

Het is goed dat de opschalingskorting voor 2022 is bevroren. De volgende stap moet zijn het afschaffen van die korting. Verder vragen we om:

  • structurele financiële dekking voor uitvoering van de Verkiezingsagenda 2030
  • verplichte risicoanalyse bij kandidaat-wethouders (behandel de wet met spoed!)
  • subsidie voor lokale politieke partijen

Meer informatie

Hieronder ons position paper zoals gisteren verzonden aan de Tweede Kamer.

Zie ook