Passende dagactiviteiten, betere en tijdige beschikbaarheid van mantelzorgondersteuning en respijtzorg, én het voorkomen van de zorgval: dit zijn drie van de tien voorstellen die Alzheimer Nederland op korte termijn nodig vindt om langer thuis wonen voor mensen met dementie echt mogelijk te maken.

De voorstellen staan in 'Langer thuis bij dementie in 10 punten: focusbrief dementie 2018 voor gemeenten' die Alzheimer Nederland vandaag overhandigde aan Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht en voorzitter van de VNG. Eerder deze week werd de publicatie aangeboden aan de Tweede Kamercommissie voor VWS.

Goede en bruikbare tips om ondersteuning op maat te organiseren voor mensen met Alzheimer (en niet te vergeten hun mantelzorgers).

Jan van Zanen

Zorg en ondersteuning

De tien voorstellen zijn bedoeld om de zorg en ondersteuning thuis te verbeteren voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland: 'Te vaak vallen mensen nu nog tussen wal en schip door gebrek aan aansluiting tussen zorgvraag en -aanbod.' En: 'Gemeenten doen er verstandig aan goed te overleggen met het sociaal wijkteam en de casemanager dementie en niet te snel door te verwijzen naar de Wlz.'

Mantelzorg

Alzheimer Nederland vraagt ook aandacht voor de overbelasting van mantelzorgers en pleit daarom voor verschillende vormen van mantelzorgondersteuning bij dementie.

Bied verschillende vormen van mantelzorgondersteuning aan zoals (online) cursussen, Alzheimer Café, lotgenotengroepen, logeeropvang, voorlichting, persoonlijke en individuele begeleiding thuis.

Meer informatie