Het programma Schouders Eronder wil professionals in de schuldhulpverlening faciliteren en bijdragen aan het vergroten en verstevigen van hun vakmanschap. Dat doen zij onder andere in met leernetwerken.

Binnen dit leernetwerk begeleiden zij deelnemende organisaties bij het verkennen en uiteenrafelen van hun eigen vraagstuk. Het leren van elkaar en van experts is hierin heel belangrijk. Er is een speciale methodiek ontwikkeld. Een leernetwerk bestaat uit zes (online) bijeenkomsten.  

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deelname voor een leernetwerk en wilt u het vraagstuk in uw gemeente uiteenrafelen?

Stuur vrijblijvend een e-mail naar lerendepraktijk@schouderseronder.nl of ga voor meer informatie naar:

Het programma Schouders Eronder is een samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en de VNG.