Op vrijdag 28 mei organiseerden de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten (VNHG) en VNG Naleving de themabijeenkomst Zorgfraude. Ruim 50 bestuurders en raadsleden gingen hier online met elkaar in gesprek. ‘Maak de aanpak van zorgfraude bestuurlijke topprioriteit’, was een van de conclusies.

Het doel van de bijeenkomst was het creëren van meer bestuurlijke bewustwording en het omzetten hiervan in actie. Na afloop waren de aanwezige bestuurders en raadsleden zich er zonder uitzondering van bewust dat in de zorg snel geld valt te verdienen ten koste van kwetsbare burgers. En ten koste van het grote aantal aanbieders dat gemotiveerd goede zorg verleent tegen een redelijke prijs. De VNG schat de omvang van zorgfraude op 2 tot 5% van het jaarlijkse budget van circa 10 miljard euro voor de Wmo en Jeugdwet: 200 tot 500 miljoen euro. Tal van voorbeelden passeerden de revue. Gevolgd door mogelijke oplossingen en op te werpen drempels.

Drempels opwerpen

Bij drempels gaat het onder meer om het opstellen van duidelijke en meetbare kwaliteitseisen, het opstellen van goede verordeningen en het beschikken over een goed handhavingsbeleidsplan en de voor de uitvoering benodigde capaciteit.

En denk ook aan het inrichten van het meldpunt, het inzetten van een Bibob-toets, brede samenwerking en gegevensdeling en – hierop voortbordurend – het aansluiten van gemeenten op het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ). Maar om de aanpak van zorgfraude echt te laten werken, is – naast samenwerking – bestuurlijke prioriteit noodzakelijk.

Richting en handvatten

Gelukkig hoeft geen enkele gemeente zelf het wiel uit te vinden. VNG Naleving ontwikkelde op basis van kennis, ervaring en input van gemeenten de routekaart Toezicht, Handhaving en Naleving | Wmo 2015 en Jeugdwet. Aan de hand van logische stappen, instrumenten en praktijkvoorbeelden kunnen gemeenten vandaag nog aan de slag de inrichting en uitvoering van zorgtoezicht.

Meer informatie