De VNG heeft met het Rijk afgesproken de bestaande lijst van accounthoudende regio’s per jeugdhulpaanbieder en gecertificeerde instellingen (GI’s) openbaar te maken. De afspraak om accounthoudende regio’s in te stellen voor bovenregionale jeugdhulpaanbieders dateert uit 2017.

Het betreft een afspraak die de VNG in het najaar van 2017 maakte (na besluitvorming in de commissie Jeugd) met het Rijk en met de Branches voor Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd (BGZJ). In 2017 werd ook afgesproken dat er periodiek bovenregionaal overleg moet zijn rond GI’s.

Deze lijst is in beheer bij de VNG. Heeft op vragen of opmerkingen neem dan contact op met Geert Schipaanboord via geert.schipaanboord@vng.nl.

Accounthoudende regio

De accounthoudende regio is standaard de grootste regio van een jeugdhulpaanbieder die naar andere regio’s acteert bij risico’s van discontinuïteit. Bij dreigende liquiditeitsproblemen bijvoorbeeld bepalen de betreffende aanbieder en accounthoudende regio welke stappen gezet moeten worden. Om te voorkomen dat aanbieder en accounthoudende regio pas in gesprek zijn als er grote risico’s zijn, wordt een instrument van early warning ontwikkeld, zodat er meer systematisch zicht is vanuit de grootste regio hoe een aanbieder ervoor staat.

Welke aanbieders en welke regio's?

De  aanbieders staan op de lijst vanwege het bovenregionale schaalniveau waarop ze werken en/of de schaarste van het specifieke zorgtype/-aanbod. De accounthoudende regio is in de meeste gevallen de grootste opdrachtgever.

Indicatoren voor early warning

Op dit moment is een indicatorenset voor early warning in ontwikkeling, die aanbieders en gemeenten helpt om aan de hand van feiten een gesprek te voeren over hoe de aanbieder er financieel voor staat. Dit instrument komt ter beschikking via de accounthoudende regio’s en de aanbieders. Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd blijft zowel regio’s als aanbieders ondersteunen en ontwikkelt het het ondersteuningsaanbod verder.