Worden de middelen voor het sociaal domein goed verdeeld over de gemeenten? Sluiten de beleidsmatige uitgangspunten aan op de praktijk? Onderzoeksbureau AEF onderzoekt dit in opdracht van BZK. Het gaat om de verdeelmodellen van de integratie-uitkering Sociaal domein in het gemeentefonds.

Geef signalen door

Heeft u te maken met scheefheden in de verdeling? En met analyses daarvan die van belang kunnen zijn voor het onderzoek? Geef dit dan door aan onderzoeksbureau AEF en VNG.

  • In het onderzoek worden de signalen van gemeenteambtenaren financiën, sociaal domein (Wmo, Jeugd en Participatiewet) verzameld.
  • De onderzoekers beoordelen of er aanleiding is voor een kwantitatief vervolgonderzoek dat kan leiden tot voorstellen om de verdeling van de middelen aan te passen.

Interviews

Een ander onderdeel van het kwalitatief onderzoek is dat met medewerkers van ongeveer dertig gemeenten interviews worden gehouden. De onderzoekers zullen gemeenten daarvoor gericht benaderen.

Het onderzoek moet uiterlijk eind januari klaar zijn.

Meer informatie