Het Aanvullingsbesluit grondeigendom is volgens de VNG en de Vereniging van Grondbedrijven nog niet voldoende uitgewerkt, met name rond kosten voor gemeenten. Dat laten de verenigingen weten in een gezamenlijke reactie op de consultatieversie van het aanvullingsbesluit. 

Het Aanvullingsbesluit grondeigendom regelt wijzigingen en toevoegingen aan het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit en het Besluit activiteiten leefomgeving. Het gaat om regels over landinrichting, woningbouwcategorieën, voorkeursrecht, onteigening en kostenverhaal.

Aandachtspunten

Het commentaar van VNG en de VvG richt zich met name op:
-           Het schrappen van de categorie sociale koop uit het Besluit kwaliteit leefomgeving.
-           Het is niet helder of in de toekomst minimaal het kostenverhaal mogelijk is zoals dat volgens het Besluit ruimtelijke ordening kan.
-           Het kostenverhaal voor een organische ontwikkeling is als het gaat om definities en de wijze van rekenen niet goed uitgewerkt.
-           We krijgen steeds meer signalen dat gemeenten op basis van de Plankostenregeling de werkelijke kosten onvoldoende kunnen verhalen. 

Meer informatie