De GGD Rotterdam-Rijnmond voerde vorig jaar proactief toezicht uit op de veiligheid van de nachtopvang in de regio. Het resultaat? De meeste cliënten en medewerkers voelen zich veilig in de opvang. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Hier kunnen alle gemeenten hun voordeel mee kunnen doen.

Naast het ervaren veiligheidsgevoel laat het toezicht zien dat er voldoende aandacht is voor opvang van vrouwen en medicatieveiligheid. Daarnaast beschikken de zorgaanbieders over veiligheidsbeleid en/of protocollen. Ook registreren zij incidenten en gaan medewerkers met respect met cliënten om.

Mogelijke verbeteringen

Een van de aandachtspunten is de groep niet-willers en niet-kunners. Deze groep – zo’n 10 tot 15% per locatie – zorgt vooral onder invloed van drugs en alcohol voor een onveilig gevoel bij andere cliënten. Een mogelijke oplossing hiervoor is om te kijken of een gerichte aanpak van of aparte locatie voor deze groep mogelijk is.

Andere punten waarop verbeteringen mogelijk zijn:

  • Duidelijke kaders voor veiligheid in de opvang;
  • Compact geschreven protocollen voor de medewerkers;
  • Handhaven op basis van de huisregels;
  • Balans in de toegangscontrole, denk aan laagdrempelige toegang voor daklozen versus weren van wapens;
  • Nachtelijk toezicht en voldoende veiligheidsapparatuur voor medewerkers;
  • Indiceren van opvang en begeleiding bij dezelfde zorgaanbieder.

Het rapport

In het rapport leest u compleet en gedetailleerd hoe de nachtopvang in de Rotterdamse regio er in de praktijk uitziet, welke risico’s zich kunnen voordoen in de nachtopvang en hoe u als gemeente het veiligheidsbeleid kunt helpen vormgeven.