De DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet)-keten werkend krijgen is een enorme ICT-operatie. Door ‘gewoon te doen’ leren gemeenten en leveranciers het systeem steeds beter kennen. De resultaten van de eerste werkplaatsen staan online. Nils Couwenbergh legt in zijn blog de betekenis uit.

De werkplaats DSO-keten helpt om een werkende DSO-keten te realiseren. Onderweg komen gemeenten hobbels tegen en er worden successen geboekt. Deze bevindingen worden gedeeld, zodat andere gemeenten hier ook wat van op kunnen steken.

Nils: "De bevindingen zijn uiteraard afhankelijk van verschillende soorten variabelen, zoals het moment waarop de werkplaats plaatsvond, de software die de gemeente gebruikte en het kennisniveau van de medewerkers. De bevindingen zijn daarom niet per definitie generaliseerbaar en moet je zien in de context van die gemeente. Toch kan het voorkomen dat je als gemeente op een vergelijkbaar probleem stuit. Dan is het prettig dat je op deze ervaringen kunt terugvallen."

Binnen de Werkplaats DSO-keten staan troubleshooting en kennisdeling centraal. Leren door te doen en kennisdelen om andere gemeenten te motiveren om dit ook te doen.

Lees de blog van Nils hier.

Meer informatie

VNG deelt alle ervaringen met de werkplaatsen op de website. Hier staat ook het stappenplan met heldere toelichting en handige tips om zelf aan de slag te gaan met een werkplaats. Alle informatie over de werkplaatsen vindt u hier.