Met het ondersteuningsprogramma Village Deals ondersteunt de VNG elf kleine gemeenten (tot 50.000 inwoners) bij de ontwikkeling van vernieuwende en integrale aanpakken in het sociaal domein. Deze gemeenten doen veel ervaringen op met wat wel en niet werkt in het stimuleren van een integrale aanpak.

Om deze inzichten te benutten zodat ook andere wethouders en raadsleden hier hun voordeel mee kunnen doen, doet Movisie in opdracht van de VNG onderzoek naar de Village Deals.

Leren van bestuurlijke ervaringen

Centraal in het onderzoek staan de bestuurlijke instrumenten en processen die bijdragen aan een meer integrale aanpak in het sociaal domein. De focus ligt op de rol van wethouders en raadsleden: wat kunnen zij doen, en wat moeten ze laten, om de integrale ondersteuning van mensen en gezinnen met een hulpvraag op verschillende gebieden, te stimuleren, te ondersteunen of op zijn minst niet te frustreren?

Opvallend is dat (wetenschappelijke) kennis over deze vraag op dit moment zeer beperkt is. Het onderzoek van Movisie levert eerste inzichten over dit onderwerp op.

Concrete en handzame producten

Movisie zoomt in het onderzoek in op de ervaringen van wethouders en raadsleden. De verzamelde inzichten worden in de eerste helft van 2018 gebundeld tot concrete en handzame producten waar andere gemeenten hun voordeel mee kunnen doen. Bijzondere aandacht bij de overdracht van kennis gaat uit naar de nieuwe wethouders en raadsleden die na de gemeenteraadverkiezingen in maart aantreden.

Parallel aan ondersteuningsprogramma

Het onderzoek van loopt parallel aan het ondersteuningsprogramma Village Deals. Movisie sluit zoveel mogelijk aan bij het ondersteuningsprogramma. In november en december interviewt Movisie de elf betrokken wethouders. Zij beantwoorden vragen over hun rol en ervaringen met het mogelijk maken van integraal werken en de obstakels en dilemma’s die ze daarbij tegenkomen.

Interviews met raadsleden

Movisie raadpleegt ook ook gemeenteraadsleden om meer inzicht te krijgen in de rol die zij zien voor de gemeenteraad bij het mogelijk maken van een integrale aanpak. In 2018 worden de verkregen inzichten aangevuld en verdiept via landelijke bijeenkomsten van de Village Deals.

Meer informatie

Onderzoekers Movisie: