Met de Leidraad verduurzamen gemeentelijk vastgoed ondersteunt de RVO gemeenten met het verduurzamen van hun bestaande vastgoedportefeuille. De leidraad bestaat uit een stappenplan en praktijkvoorbeelden.

Deze leidraad is een verdieping op delen van het stappenplan uit de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed van de VNG.

Waarom is een portefeuilleaanpak nodig?

Uit het Klimaatakkoord vloeit voort dat gemeenten op basis van de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed een eigen gemeentelijke portefeuilleroutekaart opstellen. De portefeuilleroutekaart is een meerjarenstrategie, gedacht vanuit het eindpunt - CO2-arm en aardgasvrij vastgoed in 2050 - voor de hele portefeuille. Dit is een instrument waarmee gemeenten met een kosteneffectieve aanpak, rekening houdend met natuurlijke investeringsmomenten en het creëren van maatschappelijke meerwaarde invulling kunnen geven aan hun voorbeeldrol.

Hoe pak ik het aan?

In de praktijk zijn gemeenten bezig met de aanpak voor de verduurzaming en inrichting van het proces. De voorbeelden uit de leidraad beschrijven elk een verschillende fase uit het stappenplan en dienen ter inspiratie voor de invulling van het eigen proces.

Meer informatie