De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen is op een aantal punten gewijzigd. De wijzigingen komen voort uit recente aanpassingen in de rijksleidraad, die zoveel mogelijk wordt gevolgd. 

De wijzigingen vindt u in de was-wordt-tabel. In het model-wijzigingsbesluit zijn de wijzigingen toegelicht. De geconsolideerde versie van de gewijzigde Leidraad invordering gemeentelijke belastingen is opgenomen in de Kennisbank Decentrale Regelgeving van Sdu.

Meer informatie