De tarieven van de leges voor akten burgerlijke stand worden met ingang van 1 januari 2021 geïndexeerd met 1,01% (en afgerond op 10 eurocent naar boven).

De legestarieven bedragen vanaf 1 januari 2021:

   

a. voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand

€ 14,00

(was € 13,80)

b. voor elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap,
van omzetting van een huwelijk in een registratie van een partnerschap*,
van omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk of van overlijden

€ 14,00

(was € 13,80)

c. voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
(een Nederlander wenst buiten Nederland een huwelijk aan te gaan)

€ 24,60

(was € 24,30)

d. voor een attestatie de vita als bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 14,00

(was € 13,80)

e. voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

€ 14,00

(was € 13,80)

f.1. voor een meertalig modelformulier van een onder a, b, d en e genoemd stuk

€ 14,00

(was € 13,80)

f.2. voor een meertalig modelformulier van een onder c genoemd stuk

€ 18,90

(was € 18,60)

Meer informatie