De rol van gemeenten is veranderd. Van uitvoerder van regelingen, naar regievoerder in ruimtelijke en sociale vraagstukken. Hoe kan de gemeente de omslag maken naar opgavegericht werken? Hoe doen anderen het? Doe mee aan het Leernetwerk Werken vanuit de bedoeling.

Het gedachtegoed van Werken vanuit de Bedoeling kan helpen bij het vernieuwen van de organisatie en het bestuur van gemeenten. Vernieuwing die leidt tot meer effectiviteit, resultaten voor inwoners en meer werkplezier voor medewerkers. VNG Risicobeheer wil samen met Verdraaide Organisaties een Leernetwerk Werken vanuit de Bedoeling voor gemeenten opzetten. Wat is het idee? Wat is de achtergrond? Wouter Hart, bedenker van Werken volgens de Bedoeling, legt het uit in het filmpje.


VNG Risicobeheer en Verdraaide Organisaties (Wouter Hart) organiseren gezamenlijk een Leernetwerk Werken volgens de Bedoeling voor gemeenten, gericht op vernieuwing van de organisatie. Met als doel: meer resultaten bereiken voor inwoners, een effectievere gemeentelijke organisatie en meer werkplezier voor de medewerkers. VNG Risicobeheer gaat de leerervaringen beschrijven en delen met alle gemeenten. 

Hoe werkt het?

Het Leernetwerk heeft een looptijd van negen maanden. Zeven tot tien gemeenten kunnen deelnemen, elk met drie deelnemers: de gemeentesecretaris, iemand van control en een persoon met een veranderkundig profiel. Elke maand is er een bijeenkomst van één dagdeel. In verschillende modules worden gemeenten meegenomen in het gedachtegoed van Werken volgens de Bedoeling, er zijn verschillende gastsprekers, onder wie Wouter Hart. Gemeenten ondernemen tussendoor zelf activiteiten en ze presenteren en bespreken de ontwikkelingen in de eigen organisatie.

Wat kost het?

De kosten zijn € 4500,00 per gemeente.

Wanneer?

De bijeenkomsten beginnen vanaf januari 2022. Nadere informatie volgt. 

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd? Hebt u vragen?