VNG Academie organiseert samen met A&O fonds Gemeenten het regionale leernetwerk ‘Samenwerken en de Omgevingswet’. Hierin ontdekt u samen met vakgenoten wat de Omgevingswet betekent voor de manier van werken en samenwerken op verschillende niveaus. Dit leernetwerk start op 11 februari.

De komst van de Omgevingswet vraagt om op een integrale manier te kijken naar de opgaven. Hiervoor is een andere manier van werken en samenwerken nodig op verschillende niveaus:

  • Samenwerken binnen de gemeente
  • Samenwerken met bewoners & bedrijven
  • Samenwerken in de regio

Op zoek naar antwoorden

Wat verandert er met de komst van de Omgevingswet? En wat betekent dit voor de gemeente en voor u als medewerker? Wat vraagt het samenwerken op de verschillende niveaus van u als professional? Hoe geeft u samenwerking goed vorm en welk gedrag hoort daar wel of niet bij? Tijdens het leernetwerk gaat u samen met vakgenoten op zoek naar antwoorden.

Dit leernetwerk bestaat uit 4 bijeenkomsten van elk één dag. Tijdens elke bijeenkomst staat een van de niveaus van samenwerken centraal.

  • Bijeenkomst 1: Inhoud Omgevingswet en samenwerkingsvaardigheden
  • Bijeenkomst 2: Samenwerking binnen de gemeente
  • Bijeenkomst 3: Samenwerking met burgers & bedrijven
  • Bijeenkomst 4: Samenwerking in de regio

Voor wie?

Dit leernetwerk is gericht op medewerkers van gemeenten die zich bezig houden met vergunningverlening, toezicht en handhaving of dienstverlening aan de balie voor met name het fysiek domein.

Meer informatie