Movisie start in oktober het 'Leernetwerk regie op lokale mantelzorgondersteuning'. Dit leernetwerk bestaat uit 3 fysieke bijeenkomsten aangevuld met 2 online inloopuren. Een beleidsmedewerker bij een gemeente en coördinator bij een mantelzorg ondersteunende organisatie kunnen zich hiervoor als duo aanmelden

Opzet van het leernetwerk

Er is plaats voor 6 duo’s (gemeente en mantelzorg ondersteunende organisatie) uit verschillende gemeenten. De deelname aan het leernetwerk is gratis. In de (verplichte) fysieke bijeenkomsten wordt: 

  1. kennis uitgewisseld over het regisseren van mantelzorgondersteuning: wat is het, waarom is het belangrijk, wat is de vertaalslag naar het lokale vraagstuk? 
  2. de kennis toegepast in het verbeteren van de regie op mantelzorgondersteuning in de praktijk
  3. aan de slag gegaan met het borgen van de verandering  
  4. tussentijds ervaringen uitgewisseld om zo van elkaar te leren

De 2 online inloopuren zijn optioneel.

Regie op mantelzorgondersteuning

Het leernetwerk is gericht op het voeren van de regie op mantelzorgondersteuning. Movisie schrijft hierover: 'Tal van organisaties zijn betrokken bij mantelzorgondersteuning. Al deze betrokken partijen dragen een steentje bij aan de ondersteuning van mantelzorgers; zij zijn een stukje van de puzzel. Om te komen tot tijdige en passende mantelzorgondersteuning is het nodig dat organisaties samenwerken én dat er regie is op de samenhang en kwaliteit van de ondersteuning.'

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van Movisie.