Het gemeentelijk Leernetwerk Werken volgens de Bedoeling gaat door. Voldoende gemeenten hebben zich aangemeld, maar er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. VNG Risicobeheer en Verdraaide Organisaties (Wouter Hart) organiseren dit samen.

Het gedachtegoed van Werken volgens de Bedoeling is breed omarmd, maar hoe kunnen gemeenten feitelijk de omslag maken? Wat kunnen ze daarbij leren van de ervaringen in andere gemeenten? Daar gaat het over in het Leernetwerk. Deelnemers krijgen inspiratie en houvast voor de transitie. Doet u mee?  

Het idee van Werken volgens de bedoeling is eenvoudig. Maar het gaat over veel dimensies van de gemeente. Ander beleid, een andere manier van sturen en verantwoorden, andere processen en een andere cultuur. Het vraagt doorzettingsvermogen om het voor elkaar te krijgen. Meer weten over de Bedoeling? Kijk naar het onderstaande filmpje.

Resultaat

Wat levert het Leernetwerk Leiderschap en de Bedoeling op?

 • Kennis en inspiratie door het gedachtengoed van Werken volgens de Bedoeling
 • Vaardigheid om collega’s te inspireren en begeleiden
 • Handvatten om een visie neer te zetten op de transitie
 • Vermogen om mee te denken over het ontwerp van betere systemen
 • Oriëntatie op het geven van het goede voorbeeld

Wie en wat

In het Leernetwerk delen externe sprekers van gemeenten hun ervaringen, mensen die al een tijd bezig zijn met Werken volgens de Bedoeling.  Hoe doen zij het? Wat hebben ze geleerd? Andere sprekers hebben specifieke wetenschappelijke kennis over leiderschap en de bedoeling, en over sturen en verantwoorden. Deelnemers leren van elkaar door het delen van ervaringen en oplossingen. Ten slotte is er de prikkelende blik van buiten; van Wouter Hart en de trainers van Verdraaide organisaties. 

Hoe

Het Leernetwerk heeft een looptijd van negen maanden. Zeven tot tien gemeenten kunnen deelnemen, elk met drie deelnemers: de gemeentesecretaris, iemand van control en een persoon met een veranderkundig profiel. Elke maand is er een bijeenkomst van één dagdeel. De kosten bedragen € 4500,00 per gemeente. 

Data 

 • Donderdagochtend    27    januari
 • Donderdagochtend    17    februari
 • Donderdagochtend    24    maart
 • Donderdagochtend    21    april
 • Donderdagochtend    19    mei
 • Donderdagochtend    23    juni
 • Donderdagochtend    8    september
 • Donderdagochtend    6    oktober

Het programma

Het programma bestaat uit 8 dagdelen waar de deelnemers fysiek bij elkaar zijn. Daar tussendoor gaan ze aan de slag in hun eigen organisatie. Alle dagdelen zijn los van elkaar interessant. Deelnemers kunnen parallel aan het programma soortgelijke stappen zetten in de eigen organisatie. Zo zijn praktijk en theorie nog meer met elkaar verbonden. De inhoud van de dagdelen kan nog wijzigen.

Dagdeel 1    Het gedachtegoed, in de kern
Wouter Hart bespreekt de kernelementen van het gedachtegoed. We gaan ervan uit dat de deelnemers de boeken Verdraaide organisaties en Anders Vasthouden hebben gelezen, of ten minste de samenvatting. Na dit dagdeel kunnen deelnemers in hun eigen organisatie collega’s interesseren en motiveren. En eerste beelden over een traject vormen.

Dagdeel 2    Verdraaien en herontwerpen
Bouke van der Weide Jansen van Verdraaide Organisaties neemt de deelnemers mee in het anders omgaan met systeemwereld. Hoe kun je afkomen van al die systeemwereld die de medewerkers niet de juiste steun in de rug geeft?

Dagdeel 3    Externe oriëntatie en financiën
Bart Bakker kreeg het in Oss, met vele anderen, voor elkaar. Als gemeente over de eigen grenzen heen kijken, handelen en financieren. Hij neemt de deelnemers mee in zijn aanpak. Deelnemers worden uitgedaagd, bij thuiskomst op zoek te gaan naar projecten die organisatiegrensoverschrijdend zijn.

Dagdeel 4    Veranderen
Een directeur van een grote gemeente van Nederland deelt ervaringen over het veranderen van een organisatie met een focus op legitimiteit naar een organisatie die de menselijke maat meeweegt bij beslissingen. Dit dagdeel gaat over de mogelijke veranderaanpakken.

Dagdeel 5    Anders Verantwoorden
Ruud Klarenbeek kreeg als bestuurder van een grote zorgorganisatie de rekenkamer en de accountant mee om ‘het verantwoorden’ op een totaal andere manier te doen. In dit dagdeel neemt hij de deelnemers mee in zijn revolutionaire en succesvolle aanpak.

Dagdeel 6    Leiderschap
Werken vanuit de Bedoeling vraagt boven alles leiderschap. Wanneer het lastig wordt en de verleiding groot is om terug te vallen in het oude gedrag, moeten de leiders in de organisatie goed voorbeeldgedrag laten zien. Kirstin op het Veld geeft de deelnemers hiervoor nieuwe perspectieven en praktische handvaten.

Dagdeel 7    Ontwikkelen van eigenaarschap
Thom Verheggen, van Verdraaide organisaties en schrijver van De Ontmanager spreekt over eigenaarschap. De kern is het scheppen van een goede balans van  verantwoordelijkheid, vertrouwen en verantwoording voor medewerkers.

Dagdeel 8    Kraken van inhoudelijke taaie vraagstukken
Wouter Hart is deze bijeenkomst de spreker. Of liever gezegd: de beantwoorder van conceptuele vragen. Als het goed is, hebben de deelnemers het nodige ervaren bij het bedenken en uitwerken van hun verandertraject. Dit dagdeel is het moment om de echt lastige vraagstukken te bespreken.

Meedoen?

Stuur een mail naar het Risico Platform Overheden rpo@vng.nl of bel met Hanke Koelemay T 06 1241 77 91.