De implementatie van de Wnra vraagt veel inspanning van gemeenten. Om u daarbij te ondersteunen biedt de VNG Academie een e-learning en praktijksessies aan. Ook zijn er twee verdiepingsmodules beschikbaar: over de arbeidsovereenkomst en het Ontslagrecht.

Naast het aanbod van VNG Academie biedt het VNG-team Arbeidszaken ook ondersteunende diensten en producten aan. Hierover leest u onderaan dit bericht.

Leeraanbod VNG Academie

E-learning

Wilt u zich voorbereiden op de komst van de Wnra per 1 januari 2020, of meer leren over de belangrijkste wijzigingen die deze wet tot gevolg heeft? Test uw kennis van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De VNG Academie heeft in opdracht van de VNG, de Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg een e-learning ontwikkeld waarbij de focus ligt op medewerkers van afdelingen P&O / HR en leidinggevenden. In ongeveer 45 minuten worden de belangrijkste onderdelen van de Wnra behandeld en krijgt u een beeld van uw kennis van deze nieuwe wet.

Praktijksessies

Voor de medewerkers van P&O en HR afdelingen verandert er wel veel. De basis van het werken wordt gebaseerd op een ander rechtssysteem. Om de vragen en casussen die daarmee samenhangen te kunnen beantwoorden zijn er diverse praktijksessies in het land. In deze praktijksessies van een halve dag worden aan de hand van de vragen en actuele casussen de theorie en de praktijk verbonden.

Producten en diensten team Arbeidszaken

Beschikbaar

  • Draaiboek en invoeringscursus invoering Wnra 
  • Modelarbeidsovereenkomst(en)- inclusief afwegingskader: voor zittende en nieuwe medewerkers 
  • Informatiemateriaal (toolkit) voor het informeren van de eigen medewerkers 

Beschikbaar per april 2019

  • Voorbeeldreglement voor een eigen geschillenregeling/-commissie (afhankelijk van de uitkomsten van het cao-overleg op dat punt) 
  • Geactualiseerde versie van het model sociaal statuut. Dit komt zo snel mogelijk na het gereed komen van de nieuwe cao, inclusief besluitvorming geschillenprocedures. 

Afhankelijk van behoefte worden er webinars en/ of informatiebijeenkomsten over relevante normalisatie-items georganiseerd. 

Meer informatie