Het College voor Arbeidszaken (CvA) houdt een ledenraadpleging over de conceptarbeidsvoorwaardennota. De arbeidsvoorwaardennnota dient als uitgangspunt voor de VNG in het komende overleg over de Cao Gemeenten.

In de conceptarbeidsvoorwaardennota staan voorstellen voor onder andere een nieuwe verlofregeling enbewust belonen. De voorstellen zijn op verzoek van de VNG en de vakbonden opgesteld door vertegenwoordigers uit de gemeenten zelf. In de ledenraadpleging kunnen gemeenten melden of ze instemmen met de arbeidsvoorwaardennota en hun mening geven over de afzonderlijke voorstellen.

De huidige cao loopt af op 1 mei 2017. De onderhandelingen over de volgende cao beginnen op 15 februari.

Procedure

De ledenraadpleging is elektronisch. In gemeenten krijgt de gemeentesecretaris bij deze brief een link naar het reactieformulier. In gemeentelijke organisaties die bij het CvA zijn aangesloten, krijgt de directeur bij deze brief een link naar het reactieformulier. U kunt uiterlijk t/m 14 februari reageren. Op 16 februari stelt het bestuur de definitieve arbeidsvoorwaardennota vast.

De VNG houdt gedurende de ledenraadpleging voorlichtingsbijeenkomsten voor P&O’ers in het land. Data, tijdstip en locatie wordt nader bekengemaakt. Houd hiervoor de website van de VNG in de gaten.

Meer informatie