Het College voor Arbeidszaken (CvA) houdt een ledenraadpleging over de concept-arbeidsvoorwaardennota. In de nota staan de uitgangspunten voor de VNG en de WSGO in het komende overleg over de Cao Gemeenten en de Cao SGO.

De huidige cao loopt af op 1 januari 2021. De onderhandelingen over de volgende cao beginnen na 1 november 2020. In de concept-arbeidsvoorwaardennota staan voorstellen voor afspraken over verlof en vitaliteit, bovenwettelijke sociale zekerheid, toelagen en een financiële paragraaf. In de ledenraadpleging kunnen leden stemmen over de arbeidsvoorwaardennota en opmerkingen plaatsen bij de diverse onderdelen.

VNG en WSGO

De VNG en de WSGO onderhandelen tegelijk over de Cao Gemeenten en de Cao SGO. Deze cao’s bevatten dezelfde arbeidsvoorwaarden. De VNG en de WSGO houden aparte ledenraadplegingen onder de eigen leden. In de ledenbrief staat een nadere uitleg.

Procedure ledenraadpleging VNG

Op de VNG-ledenraadpleging kunnen gemeenten en veiligheidsregio’s reageren. De ledenraadpleging is digitaal. De gemeentesecretaris (gemeenten) of directeur (veiligheidsregio’s) ontvangt bij de ledenbrief een link naar het reactieformulier. De WSGO benadert haar eigen leden.

De ledenraadpleging loopt tot en met vrijdag 23 oktober 2020. Op 28 en 29 oktober stellen het bestuur van de VNG en het bestuur van de WSGO de definitieve arbeidsvoorwaardennota vast. Daarna beginnen de onderhandelingen.

Meer informatie