Donderdag 22 november start een ledenraadpleging van het College voor Arbeidszaken. Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. De VNG en de vakbonden hebben afspraken gemaakt over de invoering van de Wnra bij gemeenten.

Er zijn onder andere afspraken gemaakt over een nieuwe tekst voor de Cao Gemeenten, die in de plaats komt van de CAR-UWO, over lokaal overleg met de vakbonden en over geschillenregelingen.

Reageren

In de ledenraadpleging kunnen gemeenten voor of tegen de afspraken stemmen. Organisaties met een aansluitingsovereenkomst kunnen een adviserende stem geven. Reageren kan tot en met 1 februari 2019. Het bestuur van de VNG besluit 14 februari 2019 of de VNG de afspraken bekrachtigt. De afspraken worden definitief na bekrachtiging door VNG en de vakbonden.

Toelichting

In de ledenbrief staat een samenvatting en uitleg van de afspraken. Gemeentesecretarissen ontvangen een link naar het reactieformulier. Zij kunnen namens de gemeente (college en raad) stemmen. Organisaties met een aansluitingsovereenkomst bij het College voor Arbeidszaken kunnen een adviserende stem uitbrengen. Contactpersonen bij die organisaties ontvangen een link naar het reactieformulier.

Meer informatie

Ledenbrief