Vandaag start de VNG-ledenraadpleging over de cao voor de sociale werkvoorziening (Cao SW). Gemeenten kunnen tot en met vrijdag 3 september reageren.

De VNG, FNV en CNV bereikten op 17 mei 2021 een onderhandelaarsakkoord over de nieuwe cao voor SW-medewerkers. De looptijd van de cao is van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. 

Reageren

Gemeenten kunnen voor of tegen het akkoord stemmen. De mogelijkheid tot reageren is voorbehouden aan bestuurders. De gemeentesecretarissen ontvangen een link naar het reactieformulier. In dat formulier is ook ruimte om opmerkingen te maken. Vanwege het zomerreces kent de ledenraadpleging een langere looptijd. Reageren kan tot en met 3 september.

Het VNG-bestuur besluit op 16 september of de VNG het akkoord bekrachtigt. Het akkoord wordt definitief na bekrachtiging door de VNG en de vakbonden.

Meer informatie