Vrijdag 5 juli start de VNG ledenraadpleging voor de Cao Gemeenten. Gemeenten en aangesloten organisaties kunnen tot en met 6 september reageren.

De VNG en de vakbonden hebben op 28 juni 2019 een principeakkoord gesloten over de nieuwe Cao Gemeenten. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021.

Reageren

In de ledenraadpleging kunnen gemeenten voor of tegen het akkoord stemmen. Organisaties met een aansluitingsovereenkomst bij het College voor Arbeidszaken kunnen een adviserende stem uitbrengen. Vanwege het zomerreces kent de ledenraadpleging een langere looptijd. Reageren kan tot en met 6 september.

Het Bestuur van de VNG besluit op 12 september of de VNG het akkoord bekrachtigt. Het akkoord wordt definitief na bekrachtiging door de VNG en de vakbonden.

Toelichting

In de ledenbrief staat een toelichting op het akkoord. In de bijlage bij de ledenbrief staat het akkoord. Bij gemeenten ontvangen de gemeentesecretarissen op vrijdag 5 juli een link naar het reactieformulier. Bij organisaties met een aansluitingsovereenkomst ontvangen de contactpersonen een link naar het reactieformulier.

Meer informatie