Gemeenten spraken zich vorig jaar uit voor continuering van de dienstverlening van stichting De Kindertelefoon, stichting Sensoor (Luisterend Oor) en stichting AKJ Vertrouwenswerk. De VNG heeft gemeenten opgeroepen om vóór 1 juni een contract met de instellingen af te sluiten.

Om een goed beeld te krijgen of de vereiste 100%-deelname op zeer korte termijn kan worden bereikt, heeft het VNG-bestuur de wethouders Jeugd gevraagd uiterlijk 1 juni te reageren op een (korte) online ledenpeiling.

Bent u wethouder Jeugd en heeft u de uitnodiging voor de peiling niet ontvangen? Vraag dan de link naar de peiling op via het VNG Informatiecentrum: stuur een mail naar info@vng.nl

Meer informatie