De stedenbouwkundige bepalingen uit uw Bouwverordening vervallen van rechtswege per 1 juli 2018. De VNG zet in een ledenbrief 'Wijziging Model-bouwverordening per 1 juli 2018'  de wijzigingen op een rij.

U vindt als bijlagen een:

  • Was-wordt-tabel wijziging Model-bouwverordening met artikelsgewijze toelichting
  • Model Raadsbesluit wijziging Bouwverordening
  • Geconsolideerde tekst van de Model Bouwverordening met wijzigingen bijgehouden.

Meer informatie